A- A A+
flaga EU

Fundusze europejskie

Connecto sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego produktu
informatycznego Connecto Neon.”

logotypy eu

Cele:

  • strategiczny: zwiększenie konkurencyjności oraz przyczynienie się do tworzenia przez przedsiębiorstwa miejsc pracy.
  • główny: stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego produktu informatycznego.
  • pośrednie: zwiększenie zastosowania technologii cyfrowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami mikro i małymi oraz wzrost kompetencji cyfrowych sektora mikro i małych firm

Krótki opis: Connecto Neon będzie nowym, zaawansowanym technologicznie, udoskonalonym pod względem mobilności i dostępności produktem informatycznym, który pozwoli małym i mikro przedsiębiorcom zarządzać firmami dzięki narzędziom cyfrowym.

Planowane efekty: Nowo wprowadzony na rynek produkt będzie miał wpływ na utrzymania konkurencyjności, dywersyfikację rynku zbytu i poszerzenie kanałów sprzedaży, a także pozwoli na wprowadzenie innowacji marketingowych, ułatwiających klientom decyzje zakupowe.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.2 Innowacje w MŚP.

Wartość projektu: 782 508,07 PLN
Wydatki kwalifikowane: 613 261,20 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 521 272,02 PLN

Czas realizacji projektu: 01.08.2020-31.03.2022